Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza
www.sp1.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp1@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

www.sp7.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp7@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 11
im. Marii Kownackiej
www.sp11.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp11@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 29
im. Jana Kochanowskiego
www.sp29.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp29@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kopcińskiego
www.sp33.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp33@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 38
im. Henryka Jordana
www.sp38.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp38@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 40
im. Bohaterów Rewolucji 1905 r.
www.sp40.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp40@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 41

www.sp41.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp41@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 42
im. Stanisława Staszica
www.sp42.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp42@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 46
im. Józefa Chełmońskiego
www.sp46.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp46@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 48
im. Stanisława Moniuszki
www.sp48.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp48@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 64
im. H.Ch. Andersena
www.sp64.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp64@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 65
im. Juliusza Słowackiego
www.sp65.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp65@edu.lodz.pl

Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 67

www.sp67.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp67@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 79

www.sp79.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp79@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 81
im. Bohaterskich Dzieci Łodzi
www.sp81.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp81@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 91
im. Leonida Teligi Łodzi
www.sp91.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp91@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111
www.sp111.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp111@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 113
im. Adolfa Dygasinskiego
www.sp113.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp113@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 120
im. Stefana Grabowskiego
www.sp120.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp120@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 122

www.sp122.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp122@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 125
im. Janusza Korczaka
www.sp125.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp125@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 130

www.sp130.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp130@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 137
im. Aleksandra Kamińskiego
www.sp137.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp137@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 138
im. Leopolda Staffa
www.sp138.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp138@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 139
im. Wojska Polskiego
www.sp139.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp139@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 160
im. Powstańców Slaskich
www.sp160.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp160@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 164
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
www.sp164.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp164@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 169
im. Marii Dabrowskiej
www.sp169.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp169@edu.lodz.pl


Szkoła Podstawowa Nr 172
im. prof. Stefana Banacha
www.sp172.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp172@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 190
im. Jarosława Iwaszkiewicza
www.sp190.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp190@edu.lodz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 205

www.sp205.edu.lodz.pl

Adres e-mail: sp205@edu.lodz.pl

[Wstecz]