- Regulamin serwera edukacyjnego -

 1. Serwer jest przeznaczony dla wszystkich placówek oświatowych Gminy Łódź.
 2. Wszystkie usługi serwera świadczone są bezpłatnie.
 3. Administratorem serwera jest Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi.
 4. Użytkownikiem nazywamy każdą placówkę oświatową zarejestrowaną w domenie edu.lodz.pl.
 5. Każdy Użytkownik otrzymuje 30 MB na stronę WWW. Pojemność skrzynki pocztowej nie jest ograniczona, przy czym nieodebranie poczty o rozmiarze powyżej 10 MB w ciągu 7 dni od daty nadejścia skutkuje usunięciem jej z serwera.
 6. Dla potrzeb modyfikacji stron WWW, Użytkownik otrzymuje zabezpieczone hasłem konto dostępu do serwera poprzez protokół FTP.
 7. Zmiany hasła dostępu dokonuje Administrator serwera na wniosek osoby wyznaczonej przez Użytkownika na formularzu zgłoszeniowym jako odpowiedzialnej za kontakt z Biurem Informatyki UMŁ.
 8. Rejestracja w domenie jest równoznaczna z uznaniem wszystkich punktów niniejszego regulaminu za obowiązujące.
 9. Administrator serwera zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie o których powiadomi wszystkich Użytkowników.
 10. Serwer jest dostępny dla Użytkowników przez całą dobę. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwera związanych z obsługą i konserwacją systemu lub spowodowanych tzw.siłą wyższą (klęski żywiołowe, awarie serwera, łączy itp.).
 11. Otrzymane konta pocztowe i strona WWW mogą być wykorzystane jedynie w związku z działalnością edukacyjną. Niedopuszczalne jest umieszczanie i rozpowszechnianie treści o charakterze komercyjnym oraz sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi i społecznymi.
 12. Strony zamieszczane na serwerze mogš być tworzone tylko w HTML-u.
 13. Każdy Użytkownik serwera jest zobowiązany do umieszczenia na swojej stronie WWW odnośnika do adresu: www.edu.lodz.pl.
Plik do pobrania (format MS Word 97) - [regulamin.zip]

[Wstecz]